Archive for Street

Air Jumper – ново екстремно забавление в градска среда

Mar 21, 2010 1 Comment

Какво ви е нужно за да започнете едно нестандартно предприемаческо начинание? Група приятели, опит в акробатичните изпълнения и … няколко чифта странни на вид устройства за подскачане 🙂 Или поне така изглежда на пръв поглед бизнес планът на Мирослав Тодоров и Силвио Палазов – двама млади приятели, които са основатели на първия в България спортен […]

Read more

В България вече има клуб по Sky Jumper

Mar 12, 2010 No Comments

Спортен клуб PowerJump е името на първата българска организация, посветена на развитието на един от най-новите и атрактивни спортове – Sky Jumper. Става въпрос за вид спортно ходене и акробатика чрез използването на своеобразни иновативни кокили с възможности за отскачане. Според създателите на клуба, забавлението при Sky Jumper е гарантирано, а освен това този нов […]

Read more

Екстремно подскачане на ластик

Jan 20, 2010 No Comments

Ново младежко улично забавление:

Read more