Нова платформа ще представи потенциала на София да стане Зелена столица на Европа

Aug 21, 2015 Няма коментари by

Инициативен комитет от експерти и неправителствени организации стартира работата по формиране на платформа „София – Европейска зелена столица“. Нейната цел е да ангажира общественото и политическо внимание, енергия и ресурси за превръщането на София от един от градовете с най-влошени екологични показатели в Европа в истински Еко град, следващ политика за устойчиво развитие, който да бъде пример и лидер региона.
Работата по платформата бе открита с писмо-предложение до кмета на София да внесе кандидатурата на град София за участие в конкурса “European Green Capital 2018”, организиран от Европейската комисия.
Инициативният комитет има готовност да предложи мащабна програма от мерки и проекти, които в следващите 5-7 години да преобразят както града от периферна за Европа „провинциална“ столица в зелен лидер с ярка идентичност. Въпреки настоящото позициониране на София в класацията на европейските зелени градове на предпоследно място², неизползваните природни ресурси на града са толкова големи³, че разпознаването им и използването им могат да променят драматично позицията на София в това глобално съревнование.
Платформата, която Инициативният комитет предлага, включва: нова градоустройствена стратегия, насочена към екологично развитие,
мащабна програма за велосипедна и пешеходна инфраструктура, споделени и електрически автомобили, интелигентно адаптивно управление на паркирането, план за контрол на шума и замърсяването на въздуха и водите, програми за споделена слънчева енергетика, целеви инвестиции в сектора на ВЕИ и постигане на 50% дял до 2030 г., програма за опазване на водите, почвите и зелените системи, насърчаване на градска зелена икономика и зелени стартъпи, подпомагане на градско земеделие и фермерски пазари, програма за развитие на градски екотуризъм и развитие на връзките с Витоша, програма за насърчаване на намаляването на отпадъците, компостиране и рециклиране.
Водеща идея на Инициативния комитет е програмата „Един милион дървета повече“. В рамките на самия град има пространство за засаждането на 1 милион нови дръвчета. Около 15 хиляди декара земи в самия град пустеят: в т.нар „зелени клинове“, в междублоковите пространства, в периферията на града. Някои са превърнати в сметища, други са територия на незаконни строежи. Програмата за масово залесяване ще подобри значително качеството на въздуха – постижение, особено ценно във време, когато София оглавява класациите на градовете с най-мръсен въздух в Европа.

Наличието на повече зеленина ще доведе и до намаляване на шума – друг проблем, заради който в момента Европейската комисия води наказателна процедура срещу България. Всичко това обаче е само началото. Новите Зелените зони ще увеличат над 4 пъти парковата среда на София, ще насърчат биоразнообразието в района, давайки местообитание за птици и други диви животни, характерни за региона. Някои от тези зелени зони могат да се свържат с подстъпите на околните планини, осигурявайки зелени „коридори“ за излаз към откритата природа. Тази идея е заложена в градоустройствения план на София още през 1938 г. от плана на Мусман, който описва представите си за София като „град-градина“.

Платформата „София – Европейска зелена столица“ ще бъде представена през септември. В Инициативният комитет участват експерти от “Грийнпийс” – България, „Велоеволюция“, Българска соларна асоциация, Фондация Екообщност, Сдружение „Див Рошков“, Българско дружество за защита на птиците,Инициатива “Зелени релси в София”, Био Град София, Хранкооп – София. Координатор на Инициативния комитет е Група Град. Инициативен комитет „София – Европейска зелена столица“ остава отворен за всички граждани и организации, които в тази кауза припознаят своите цели, стремежи и идеи за устойчивото развитие на София.

Бъди в час!, Еко

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Нова платформа ще представи потенциала на София да стане Зелена столица на Европа”

Leave a Reply