Модните последователи

Aug 04, 2017 Няма коментари by

Модата е наистина силно оръжие, когато става дума за целенасочени кампания срещу обществото и отделния индивид.

Определени модни прийоми вменяват у потребителя чувство за личен успех, равенство с околните, освобождават го от необходимостта да мисли, обещават му престиж в обществото, подобряване на неговото физическо благосъстояние, насърчаване на храносмилането, в съответствие с общоприетите стандарти, удовлетворява умствените му нужди. В противен случай, индивидът се чувства пренебрегнат, извън норма.

Принадлежността на човека към определена социална група или възраст определя избора на отношенията му към модата. Модното подражание приобщава човека към системата на груповите ценности. Следователно модата е тясно свързан с конформизма, който е специален случай на социална идентификация. Конформизма включва конфликт между индивида и групата, на различието на техните мнения, желания и интереси. В този случай лицето е принудено да се адаптира към ценностите на групата или да изостави на собствените си убеждения, или да се прави, че приема стандартите, приети от групата. Модата омекотява конфликта между необходимостта да се подчинява на конформизма и необходимостта от индивидуално въжделения. Следователно модата може да бъде формална или активна.

Последователи на мода проявяват различна степен на активност, което прави възможно да ги класифицира въз основа на ориентацията на модата. Най-активно участие в разпространението на мода вземат модните лидери. Модните лидери не я създават. Те не се показват, докато новата мода не е създадена. Като правило, създателите на конкретна модификация не са нейните лидери. Лидерите – първите дистрибутори на модни стандарти и проекти. Има официални модни лидери (ръководители на международни или национални брандове, разпространявани чрез модни модели чрез медиите) и неформални (лидери в своята област). По-ранните модни лидери са били царете, техните любимци и любимки и придворните. В XIX в. тази роля започват да играят актьорите и публиката в театъра, в XX в. – фигури от популярната култура, а техните имена и изображения, се използват в разнообразни реклами на модни продукти (актриси, рекламиращи сапун, певци – шампоани, известни спортисти – маратонки и т.н.). В основата на модата стоят стандартизирани масови образци, тъй като модата е форма на масово поведение.

Източник: https://stylezone.bg/blog

Uncategorized

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Модните последователи”

Leave a Reply