Три български училища с деца от малцинствени групи прилагат готовите STEM уроци на INTEL

Dec 12, 2022 Няма коментари by

ПМГ “Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе и СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец са три от училищата у нас, които първи започнаха да прилагат готовите STEM уроци по програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation), разработени от Intel и адаптирани за българската образователна среда от Център за творческо обучение (ЦТО). И трите учебни заведения имат висок процент ученици с риск от отпадане и социално изключване – деца от етнически малцинства, от социални слаби семейства и др. Освен че получават техника и готови уроци от технологичната компания, учителите и учениците в трите учебни заведения получават възможност да се обучават и развиват в сферата на проектно базираното обучение.

“Решихме да се включим в инициативата на INTEL, защото ни дава достъп до образователни ресурси, с които да си подпомогнем обучителния процес. Моделът е научно изследван и подобрява качеството на обучението по природни науки. В основната част на уроците стоят технологиите и социално – емоционалните умения и работата в екип, което води до качествено осъществяване на връзката учител – ученик”- споделя зам.-директорът на Средно училище “Иван Вазов”, гр. Вършец Петя Цветкова.

Тя допълва още, че новите методи на преподаване много са харесали на всички ученици, включително и на най-незаинтересованите от учебния процес. “Когато устройствата са подходящи за проектно базирано обучение, нещата стават по-лесно. Имаме уверени обучени учители с много добри устройства. Изкуственият интелект навлиза много бързо и на всеки ще е необходимо да разбира от високата технология и е необходимо да изградим умения, с които да се справяме по-добре с нея” – посочва г-жа Цветкова.

Елена Стоилова, директор в Природоматематическата гимназия “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил споделя от своя страна, че програмата „Умения за иновации“ се е отразила положително на учениците от малцинствените групи, които са се включили пълноценно и с помощта на електронните ресурси на INTEL се е повишил интересът им към учебния процес.

42 ученици и 5 учители от Основно училище “Никола Обретенов”, гр. Русе също са взели участие в програмата. Зам.-директорът Димитър Тодоров  разказва, че чрез работата с Chromebook и инструментите на Google децата са придобили нови умения и нов подход при изучаване на учебната програма. Той отбелязва още, че съдържанието е преработено и адаптирано за учениците, с които работят и е поднесено по подходящ начин. В резултат на това вниманието им в клас се задържа лесно и няма отпаднали ученици.

Всичко, което споделят ръководителите на трите училища показва, че въпреки многото предизвикателства при работата с ученици в неравностойно положение, прилагането на нови методи и технологии води до добри резултати. Училищата, работещи с програмата Skills for Innovation, се обединяват около идеята STEM образованието да се превърне в приобщаващо и достъпно за всички, както и да бъде насърчавана дигиталната готовност и подготовка на новото поколение за професиите на бъдещето.

“За преодоляване на предизвикателствата в този процес, на училищата са раздадени 112 устройства от по-висок клас; проведени са обучения на учителите за разширяване на цифровите им умения и са предоставени готови STEM уроци за ученици от всички образователни нива.” – споделят от Център за творческо обучение. Екипът от специалисти съдейства за превеждането на тези уроци на български език, както и за приспособяването им към българската образователна система и подкрепата на училищните екипи във всяка стъпка в иновациите.

School, Бъди в час!

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Три български училища с деца от малцинствени групи прилагат готовите STEM уроци на INTEL”

Leave a Reply