Графити артисти от цял свят преобразяват София

Aug 11, 2023 Няма коментари by

Каузата за опазване на природата е на всички”, напомнят графити артисти с предстоящата си творческа дейност в София, простираща се на над 600 кв.м.

 

Изкуството през последните десетилетия все по-активно работи с темите за екологията, екокритиката и зелените културни наследства с цел да провокира и ангажира обществото с последиците от човешката дейност върху околната среда.

Това лято Visionary събира в София художници от 6 държави – Австрия, Англия, Бразилия, България, Испания, Колумбия, които чрез два мащабни стенописни проекта в града ни ще насочат общественото внимание към климатичните промени, електронните отпадъци и сериозните социално-икономически ефекти от това.

Създаването на първата художествена намеса “Взаимовръзки” започва на 14-ти август т.г. върху калканна стена на 126 ОУ “Петко Ю. Тодоров” с изглед към бул. България.     Основен акцент в картината на художниците от Австрия Video.Sckre са взаимовръзките в природата и тази между човек и природа, представени в изображението като дънна платка. Стенописът повдига въпроса за свръхпроизводството на електроника и произтичащите от това проблеми. Остарелите устройства се превръщат в един от най-опасните замърсители на околната среда заради многокомпонентната си структура, която често съдържа различни трудно разградими и силно токсични тежки метали. Друг аспект на проблема е и социално-икономическият ефект при производството на електроника, излагайки на жестоко замърсяване и отравяне стотици хора, които участват в добива на нужните за това метали и то с несправедливо заплащане за труда си.

И все пак творческият проект успява по положителен начин да постави пред зрителя въпроса за съществуващи алтернативни начини на създаване на високотехнологични иновации в производството, базирани на микроскопично тънък слой вода или познат на нас като сапунен мехур, интегриран в картината деликатно чрез многобройните си красиви цветове. Творбата в София е част от информационните дейности по проект Progeny, финансиран от Европейската комисия. Проектът се координира от ТУ Дрезден и се ръководи от „Уасаби Иновейшънс“ ЕООД.

Втората художествена намеса, инициирана от Visionary на територията на СО-Район „Триадица“ и зад която застава „Инвестбанк“ АД, продължава диалога върху опазването на околната среда, но вече с фокус върху последиците от човешката дейност – климатичните промени и загубата на характерните за България четири сезона. На 16-ти август подлезът на бул. България и бул. Т.Каблешков ще бъде огрян от цветовете на четирите сезона, за да привлече вниманието на гостите и жителите на столицата върху все по-осезаемия проблем с климата.  Художниците ще творят до 25-ти август включително, когато над 400 кв.м. от подлезното пространство ще бъдат преобразени в отворена галерия на съвременното стенописно изкуство.

Повече от 15 години усещаме постепенната загуба на сезоните, а все по-сериозните последствия като наводнения, пожари, продължителни горещини и опустошителни бури са факт в държавите от умерения климатичен пояс, между които е и България. Но тези промени не са необратими, алармират климатолози, и само от информираността и ангажирането на широката общественост с проблема зависи изграждането на екологично устойчиво бъдеще.

culture, Graffiti

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Графити артисти от цял свят преобразяват София”

Leave a Reply