Стани автор

 

Ако искате да се изявите и да видите свой текст на Teenews.eu, можете да се възползвате от нашата програма за читателски новини. Напишете ваша собствена новина, изпратете я заедно с авторска снимка към нея на мейл news (at) teenews (dot) eu и нашите редактори ще преценят дали тя може да бъде публикувана.

За да увеличите шансовете си, постарайте се темата да е важна (например главоболието след снощното ви препиване е с по-малки шансове от младежки фестивал или скейт турнир, на който сте присъствали. Освен това текстът и снимката трябва да са ваши и повярвайте – ние имаме достатъчно опит в медиите, за да разберем кога сте ги чопнали от мрежата.

Ако в крайна сметка новината намери място на сайта ни, не само ще видите името си в него, а и ще имате възможност да спечелите награди, защото веднъж седмично един от читателите, публикували новина при нас, ще получава страхотна награда от Teenews.eu. Освен това ние регулярно търсим нови автори и читателите, които изпратят наистина яки новини, може да получат работа на хонорар при нас.