Информационна кампания сред младежи и техните родители, посветена на проблема за последствията от употребата на наркотици

Oct 01, 2014 Няма коментари by

През месец септември 2014 г. в страната бе проведена информационна кампания в рамките на проект СПРИНГ „Предотвратяване и борба срещу престъпления, свързани с употребата на дрога: нова инициатива за определяне на най-добрите практики в областта на алтернативните мерки и програми за лечение и организиране на европейска кампания за превенция на младите хора”. Проектът бе осъществен в Италия, България и Кипър през в периода 2012 – 2014 г., с подкрепата на Европейската Комисия, Програма за превенция и борба с престъпността.51
Разпространени бяха 2000 информационни брошури, съдържащи практическа информация за симптомите и последиците от употреба на различните видове наркотици. Брошурите бяха разпространени в над 20 училища в градовете Тополовград, Свиленград, Угърчин, Белоградчик, Любимец, Димитровград, Поморие, Долна Баня и др. както и в младежките центрове в гр. Силистра, Перник, Габрово, Видин и др. В гр. Харманли бяха проведени информационни срещи с ученици, младежи, родители, посещаващи обществени заведения в града. В основно училище „Гео Милев” с. Грохотно, общ. Девин бяха проведени два информационни дни за учениците и техните родители. В кампанията се включиха 7 доброволци, които бяха отличени с грамоти.
Отпечатани бяха кратки справочници с национални доклади за добрите практики в работата с наркозависими от България, Кипър и Италия, които предстои да бъдат предоставени на фонда на Националната библиотека, университетски библиотеки, както и в над 15 читалища в страната. Специално внимание в докладите е отделено на музикотерапията като алтернативна мярка за справяне с наркотичната зависимост и за ресоциализация.
Основните цели на проекта са да допринесе за развитието на общностни политики, свързани с предотвратяването на престъпления, свързани с наркотици и за установяването и обмена на добри практики между участващите държави. Проектът SPRING цели да допринесе за предотвратяване на престъпления, свързани с наркотици, за да се гарантира сигурността и общественият ред и съответно да се намалят социалните разходи, породени от такъв вид престъпления.
Партньори по проекта бяха неправителствените организации Comunità Fanelli (Италия), ISES (Италия), Фондация “Български център за джендър изследвания” (България) и Interfusion (Кипър). Целевата група по проекта включваше непълнолетни и млади пълнолетни (15-24 години) правонарушители по престъпления, свързани с наркотици в рамките на алтернативни мерки и програми за лечение.
За повече информация за проекта www.spring-project.eu

culture, Бъди в час!

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Информационна кампания сред младежи и техните родители, посветена на проблема за последствията от употребата на наркотици”

Leave a Reply