Законът за доброволчеството да дава права и стимули, а не да ограничава доброволния труд

Jan 17, 2015 Няма коментари by

106

Законът за доброволчеството трябва да дава права и стимули, а не да ограничава доброволния труд. Около това се обединиха участниците във втората дискусия посветена на доброволчеството, организирана от гражданската платформа за дебат и общо действие MoveBG (България може) в Дома на MoveBG.

Мария Петкова – директор на фондация „Лале“, Любен Панов – програмен директор на Български център за нестопанско право, Лилия Еленкова – бивш председател на Националния младежки форум, и Иван Бондоков – национален координатор на MoveBG и координатор работа с доброволци, заедно с представители на организации, ангажирани с темата, се опитаха да очертаят ключовите аспекти в регламентирането на доброволческата дейност.

„Смисълът на един закон за доброволчеството е да регламентира отношенията между доброволците, организациите и страните, нуждаещи се от техния труд, като дефинира правата, отговорностите и сигурността им,“ заяви Мария Петкова. „Важно е също професионалните и социални умения, които развиват доброволците, да бъдат показани на потенциални работодатели, за да се подпомогне трудовата заетост, особено на младите хора“, каза още тя.

Любен Панов от БЦНП подчерта, че проектът за закон в сегашната му форма регламентира единствено организираното доброволчество и не възпрепятства спонтанните доброволчески актове. Според него обаче трябва да се изключат бизнес корпорациите като организации, които работят с доброволци, и да се регламентира единствено доброволчеството, което се организира от неправителствени организации, държавни институции и международни организации. Необходимо е също да се промени редът за регистрация и в регистър да се вписват единствено дългосрочните доброволци.

Лилия Еленкова беше категорична, че е крайно време законите в България да се създават след оценка на въздействието им. Според НМФ закон е необходим, но е важно той да отразява интересите на всички участници и да избегне тясното фокусиране върху определени групи – само така ще бъде припознат от всички заинтересовани страни. Тя отбеляза още, че има нужда от дългосрочни и трайни политики за стимулиране и подкрепа на доброволческите дейности и за създаване на култура за полагане на доброволен труд сред младите хора.

Любен Панов посочи, че по данни на НСИ в момента в България има над 80 000 доброволеца в неправителствени организации, което е малко спрямо населението на страната ни. А Мария Петкова допълни картината с европейска статистика, според която в Европейския съюз има около 100 милиона доброволеца на година. Тяхното икономическо влияние е значително, защото трудът им представлява около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в съответните национални бюджети.

culture, Lifestyle

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Законът за доброволчеството да дава права и стимули, а не да ограничава доброволния труд”

Leave a Reply