Национална среща “Младежки пространства” във Варна

Jun 15, 2017 Няма коментари by

Национална среща “Младежки пространства” ( yspdb.org/ys/ ) е осмото поред издание на т.нар. Национален дебат във Варна, организиран от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ община Варна в партньорство с Национален младежки форум и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица” (Varna2017).

След като предишни години бе разисквано значението на методите на неформалното учене (2013 г.) и ролята на младежкия работник като професия, боравеща с тези методи (2015 г.), сега предстои поглед към местата, където младежкият работник извършва своята дейност, а именно младежките пространства.

Защо точно тази тема?

Под младежки пространтства се разбират всички места, необходими за оползотворяване на времето на младежите и предоставящи среда за личностно и организационно развитие, споделяне и обмяна на ресурси. Всички те същевременно способстват за развиването на младежката работа и доброволчеството, както и за изграждане на социален капитал и дълготрайни взаимоотношения между млади професионалисти и организации. Такива пространства са освен образователните институции, младежките домове, читалищата, отворените младежки пространства и младежките центрове, така и все по-набиращите популярност споделени пространства и алтернативна младежка инфраструктура.

Пред тези младежките пространства в България днес стоят следните въпроси:

– Каква е ясната им дефиниция?
– Как в най-висока степен могат да откликват на актуалните нужди и интересите на младите хора?
– По какви начини биха могли да се развият като по-пригодни за младежка работа?
– Как най-ефективно следва да се управляват?

Дебатът е механизъм за гражданско участие, който събира и анализира мнението на млади хора, експерти и политически отговорни лица по теми, които пряко касаят самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото. В резултат на дискутирането на темата за младежките пространства, следва:
– Изработване на политически консенсусен документ, който в последствие да се популяризира сред европейски институции, национални министерства, експерти от образователната система, младежки работници и представители на младежки домове, центрове и читалища;
– Изготвяне на основна рамка за развитието на младежките пространства в страната. Тя ще бъде допълнение към политиките за осигуряване на по-достъпна и нефрагментирана градска среда, благоприятстваща за заздравяването на обществените връзки.

На Националната среща ще се проведат също така Младежко студио с експерти, както и 13-то Национално Младежко изложение.

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите отваря покана до експерти от министерства ангажирани по темата – както за партньорства, така и като гост-лектори.

Повече информация и актуални новини може да следите на уеб страницата – yspdb.org/ys/

culture

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Национална среща “Младежки пространства” във Варна”

Leave a Reply