Центърът за изследвания и анализи провежда втора дискусия на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

Apr 18, 2023 Няма коментари by

Днес ще се проведе втора дискусия на тема „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022), в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ към Оперативна програма добро управление, изпълняван от  Центъра за изследвания и анализи (ЦИА). Срещата ще се проведе от 14:00 часа в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд, ул. ”Христо Смирненски ” 22.

По време на дискусията ще се представят резултатите и доклад от проучванията върху данни свързани с Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022).

Срещата е организирана във формат „информационна кампания“ и е втората от събитията в проекта.

Бъди в час!

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Центърът за изследвания и анализи провежда втора дискусия на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“”

Leave a Reply