Нова училищна система за SMS комуникация

Apr 27, 2010 Няма коментари by

Shool_003Звънче е името на ново софтуерно решение, за комуникация между учители, родители и ученици, което вече се използва в 11 български училища. Разработено е от софтуерната компания Сирма Мобайл, част от Сирма Груп Холдинг, в партньорство с Министерството на образованието и науката. To е базирано на нейната технология за изпращане на групови съобщения, която може да бъде използвана успешно в широк диапазон обществени и бизнес сфери. Решението Звънче е съобразено със спецификите в учебните заведения, позволява интелигентно организиране на контактите според всеки отделен случай и е лесно за употреба от неспециалисти.

“Инвестициите в образование са инвестиции в бъдещето на едно общество и аз съм убеден, че създаването на нов, ефективен комуникационен канал между педагози, ученици и родители увеличава шансовете на страната ни да заеме своето място в бъдещата икономика на познанието. Звънче е един от инструментите това да се случи. През последните месеци екипът ни вложи много време и ресурси в осъществяването на това начинание и се радваме, че по време на пилотните проекти платформата беше възприета изключително положително от всички участници в образователния процес”, заяви Антон Гавраилов, ръководител на Сирма Мобайл.

Звънче представлява уеб-базиран инструмент за разпращане на текстови съобщения до мобилни телефони, оптимизиран за работа в образователни институции. Системата е предназначена да отговори на необходимостта от интензивна и качествена комуникация, олекотявайки общуването във връзка със събития, извънредни ситуации, отсъствия, оценки и др. До момента в системата има над 17 000 регистрирани получатели на съобщения и 448 потребители – учители. От края на миналата година до сега с нея са изпратени над 81 000 съобщения.

“Когато взехме решение да внедрим системата, се ръководехме от необходимостта ни от бърза и надеждна комуникация чрез достъпен инструмент. Звънче предлага лесен и удобен интерфейс и учителите работят безпроблемно с него. Същевременно те спестяват и разходи, тъй като преди им се налагаше да използват личните си мобилни телефони при подобни случаи. Родителите са много доволни, че своевременно получават информация за всичко важно от училищния живот на техните деца, директно на мобилния си телефон. Зачитането на правата на учениците пък изисква техните индивидуални проблеми да не бъдат обсъждани на общите родителски срещи, а с помощта на Звънче по-лесно се уточняваме за разговор с техните родители”, сподели Валентина Велкова, помощник-директор на 32-ро СОУ “Св. Климент Охридски”, София – едно от единайсетте училища, които вече работят с решението.

Проектът в столичното училище е реализиран за по-малко от седмица след събирането на необходимите данни. С решението работят директорите и всички класни ръководители, които могат да изпращат текстови съобщения до 1850-те ученици на 32-ро училище и техните родители. С помощта на Звънче педагозите уведомяват за натрупани неизвинени отсъствия, проблеми с поведението на учениците, важни събития и извънредни ситуации. Контактите в системата са организирани съобразно спецификите на работата в училището и съобщенията могат да бъдат изпращани както до групи получатели, така и до конкретен ученик или родител.

“В края на миналата година имаше случаи на заплахи за поставена бомба и чрез приложението изпратихме съобщения до всички ученици, че занятията ще бъдат отменени. Когато някой от учителите отсъства също използваме Звънче, за да уведомяваме класа за промени в програмата”, разказа Валентина Велкова.

Online services

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Нова училищна система за SMS комуникация”

Leave a Reply